OLDTIMER WEEKEND GROEDE 2011 

Het OLDTIMER WEEKEND GROEDE IN 2011 werd gehouden vrijdag 10, zaterdag 11 juni en zondag 12 juni 2011.

Tijdens het  PINKSTER WEEKEND 2011 was het in GROEDE te doen.

Het zit er weer op Oldtimer Weekend Groede 2011. We kunnen als organisatie terugkijken op een zeer geslaagd evenement met de constatering dat we gingen voor minder voertuigen en meer publiek, vanwege concurrerende evenementen in de oldtimer sfeer. We kunnen constateren dat dit perfect gelukt is. Zaterdagmiddag en zondag middag waren op de Markt in Groede één van de drukste middagen, volgens ons alleen drukker tijdens de jaarlijkse jaarmarkt ( laatste vrijdag van juli).

Wat het weer betreft hebben we ook van allerlei types gehad, de vrijdagmiddag een tweetal flinke buien, de zaterdag morgen een buitje of twee, maar vanaf zaterdag middag tot en met zondag avond droog en zonnig. Het kon niet veel beter.

Gelukkig hebben we de goede doelen ook weer financieel kunnen ondersteunen, dit jaar waren er drie goede doelen, te weten:

WO2GO, een stichting op Goeree-Overflakkee, die de geschiedenis van WOII in beeld houdt.   € 125.–

Een  actie voor een oorlogsmonument voor oorlogsslachtoffers in Groede.                                     € 125.–

St. Zwerfkat West Zeeuws Vlaanderen in Groede                                                                                   € 350.

Dit allemaal mogelijk gemaakt door onze sponsoren en deelnemers en niet te vergeten de zeer grote inzet van onze vrijwilligers, waar voor dank mede namens de goede doelen.

Vrijdag middag kwamen op de markt een 20 tal legervoertuigen aan, die deelnamen aan ons Oldtimer Weekend voor legervoertuigen, dat was een prima begin van ons weekend, deze deelnemers zijn rond half zes vertrokken naar een tijdelijk ingerichte camping nabij het voetbalveld. Onze voetbal vereniging had de kleedlokalen en clubhuis beschikbaar gesteld om dit mogelijk te maken. In de avonduren is aan de deelnemers een zgn. “blauwe hap”, vervaardigd en voorbereid door één van onze vrijwilligers. Die avond kwamen ook aan de groep DRG 40-45, re and actment gebeuren (Duits leger WOII).

Legervoertuigen

Zaterdag morgen vroeg kwamen al de deelnemers( voor weekend gebeuren maar ook voor de dagrondrit) van het legergebeuren samen op de Markt in Groede, waar de bekende Groese paptaart met koffie of thee werd genuttigd. Het was weer een drukte van jewelste, de markt geheel vol met legervoertuigen. Zelfs een voertuig van het Duitse leger stond erbij. Zij  ( in totaal bijna 50 voertuigen, waaronder een aantal motoren) vertrokken voor een korte rondrit vanuit Groede naar Nieuwvliet om weer terug in Groede het bekende ringrijden met voertuigen te doen. Ook daar was weer veel publieke belangstelling, te meer omdat ook kinderen van de school in Groede meereden met de voertuigen. Na het ringrijden werd de tocht voortgezet naar de zandput tussen Oostburg en Draaibrug om te gaan zandhappen. De kinderen zijn daar even uit de voertuigen gestapt om toeschouwer te zijn, omdat we de risico’s natuurlijk willen beperken. De kinderen vonden het zeer jammer dat zij ook niet mochten meerijden tijdens het zandhappen.

Een aantal voertuigen gingen daadwerkelijk de zandbak in en onder toezicht van de kinderen en overige chauffeurs, zag één van de chauffeurs kans zijn auto zo in een put met water vast te rijden, dat er een atlaskraan voor nodig was hem weer op het droge te krijgen. De tocht werd daarna voortgezet tot bij Paardenmelkerij Oostburg, waar de deelnemers een prima verzorgde lunch kregen voorgezet. Dit jaar mochten de legervoertuigen op de boerderij parkeren.

Tractoren

De tractoren vertrokken dit jaar vanuit Aardenburg, te weten zorgcentrum Coensdieke. Via een rondrit kwamen zij ook aan op de Paardenmelkerij Oostburg, waar zij de legervoertuigen konden ontvangen. Een aantal bestuurders hadden inmiddels hun regenpak aan moeten trekken vanwege overkomende buien.

Na de lunch vertrokken zowel de legervoertuigen als de tractoren voor het vervolg van de rondrit om rond 15.30 u te eindigen bij Groede Podium. Onderweg hebben de tractoren onder weer veel belangstelling op de Markt in Groede het ringrijden afgewerkt en de legervoertuigen hebben bij Wout Servicecenter een benaderingproef gedaan. Om 16.00 uur hebben de voertuigen een defilé gehouden, waarbij Burgemeester Sala het defilé mede heeft afgenomen. Jambé groep Rondom Trom heeft het defilé begeleid. Inmiddels had het publiek ook Groede Podium bereikt, waar de kinderen een bunkerspeurtocht konden doen en het publiek kennis kon maken met het bunkerdorp in de sferen van WOII. DRG 40-45 heeft zowel zaterdag als zondag het bunkerdorp weer van de originele bewoners voorzien en hebben WOII nagespeeld. Er was zelfs een schietbaan aangelegd, waarbij met losse flodders is geschoten.

Na het defilé hebben de voertuigen ruim een uur op Groede Podium gestaan en zijn daarna verder getrokken naar de Markt in Groede, waarbij de zaterdag is afgesloten met een BBQ voor de deelnemers, daar was ook weer Rondom Trom actief en werd opgetreden door de band Blue Steam. Ook had de organisatie een tweetal dames FOEKE EN SJOEKE uitgenodigd, die o.a. liedjes brachten uit de WOII tijd. Dit liep allemaal door tot ongeveer 21.30 uur, waarbij ook het publiek weer aan zijn trekken kwam.

Burgervoertuigen

Zondag was het de beurt aan de urgervoertuigen. De start was ook weer op de Markt in Groede, waarbij nog een deel van de legervoertuigen het legerweekend afsloten. Bij de burgervoertuigen waren 50  vierwielers 1 vrachtauto en 10 tweewielers aanwezig. Ook zijn gestart met koffie/thee en een paptaart en na een korte rondrit ook het ringrijden op de Markt gedaan. Het publiek was zeer enthousiast. De lunch was voorzien op de mooie boerderij in oude staat van de familie Risseeuw langs de Scherbierseweg. Daar waren ook aanwezig een groep paardrijders die vertrokken waren van Paardenmelkerij Oostburg, een proef om een samenwerking tussen Oldtimer Weekend Groede en Paardentoerisme Zeeland te bewerkstelligen. De lunch werd uitgeserveerd door een viertal dames in Kezandse  dracht en de dames van FOEKE EN SJOEKE hebben daar liedjes gezongen. Tijdens de lunch werden de deelnemers uitgenodigd een sfeer foto te laten maken verzorgd door Fotoclub West Zeeuws Vlaanderen, de foto’s komen beschikbaar op de website www.owgroede.com.

Om 14.00 uur werd de rondrit voortgezet, die eindigde met een watertest voor de deelnemers op de Markt in Groede. Inmiddels was de Markt bijna geheel vol met publiek en waren de dames in Kezandse dracht inmiddels naar de Markt gebracht met Paard en wagen, deze hebben ook ringrijden gedaan en zijn dan huiswaarts vertrokken.

Op de Markt was inmiddels het mini voetbal toernooi begonnen voor kinderen van Groede, georganiseerd door V.V. Groede, de plaatselijke voetbalclub. Speciaal voor deze gelegenheid was de vijver volgestort met zand, zodat daar prima in gevoetbald kon worden. Ook waren er demonstraties van de Jeu de Boules vereniging Con Forza en was een stand aanwezig van Dorpsvereniging Groede. Gedurende het middag programma hebben de dames van FOEKE EN SJOEKE typetjes uitgebeeld op de Markt en tijdens de BBQ hebben ze weer liedjes in de Grote Kerk in Groede ten gehore gebracht.

Inmiddels waren de terrassen volgestroomd in afwachting van de oldtimers. Vanaf 15.00 uur kwamen de eerste oldtimers terug, waarbij de auto’s een plekje moesten zoeken tussen het in grote getallen aanwezige publiek. Natuurlijk was er ook nu weer muzikale ondersteuning door Mo Bunk een band uit Middelburg/Vlissingen en werd de rondrit afgesloten met een BBQ voor de deelnemers.

Rond 19.00 uur is het weekend officieel afgesloten en kon de organisatie terugkijken op een zeer geslaagd weekend.